• Ostukorv on tühi.

Kampaania reeglid

Kampaania“ J.P. Chenet loosib igal reedel 5 rannakotti“ ametlikud reeglid.

  1. KAMPAANIA

1.1 Kampaania „J.P. Chenet loosib igal reedel 5 rannakotti“ (edaspidi Kampaania) on kuni 26.08.2016 (kaasa arvatud) Eesti Vabariigis toimuv tarbijamäng.

1.2 Kampaania korraldaja on Dunker Estonia OÜ (edaspidi Korraldaja), aadressil Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn.

  1. OSALEMINE

2.1. Kampaanias osalemiseks mine aadressile www.dunker.ee/chenet ning täida korrektselt kampaanias osaleja kontaktandmete ankeet. Kodulehel andmete sisestamine ja kampaanias osalemine on tasuta. Kõik kampaanias osalemiseks registreerunud näevad vastavasisulist registreerimisteadet peale andmeväljade täitmist kampaania kodulehel. Korrektselt sisestatud isikuandmed on eelduseks auhindade kättesaamisel.

2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.a

Dunker Estonia OÜ ning selle tütar-ja sidusettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

2.3. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja osta ega tarbida Dunker Estonia OÜ poolt toodetavaid ja/või turustatavaid tooteid.

  1. AUHINNAD

3.1. Kõikide kampaanias osalejate vahel loositakse välja 30 (kolmkümmend) JP Chenet logoga rannakotti (edaspidi Auhind).

3.2. Auhinna loosimised toimuvad igal reedel, mil loositakse välja 5 (viis) JP Chenet logoga rannakotti. Loosimised toimuvad: 22.07; 29.07; 05.08; 12.08; 19.08; 26.08. 2016 aastal.

3.3. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel  www.dunker.ee/chenet_voitjad loosimisele järgneva tööpäeva jooksul. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest telefoni või e-maili teel.

3.4. Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust võitja poolt veebilehel www.dunker.ee/chenet olevas ankeedis toodud isikuandmetega.

3.5. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.

3.6. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

3.7. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või on kampaanias osalenud selle reegleid rikkudes või ei ole auhinda välja võtnud enne 30.09.2016, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.8. Auhinna saab kätte isikut tõendava dokumendi alusel Dunker Estonia OÜ esinduspoest FineWine ateljeest, tööpäeviti kella 10.00–18.00-ni, aadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn.

  1. MUUD TINGIMUSED

4.1. Kampaanias osalejate poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osalejate poolt kampaania perioodil kodulehel www.dunker.ee/chenet ankeeti sisestatud andmete Korraldajale mittetähtaegne kohale jõudmine/kohale jõudmata jäämine; Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mis märgiti võitja poolt kodulehel www.dunker.ee/chenet ankeeti), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Veebilehel www.dunker.ee/chenet ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab Korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

4.3. Veebilehel www.dunker.ee/chenet ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

4.5. Kampaania mehhaanika rikkumise puhul on korraldajal õigus rikkuja kampaania auhindade loosimisest kõrvale jätta. Mehaanika rikkumine hõlmab kampaanias osalemise tulemuse mõjutamist häkkimise või muu sarnase tegevuse teel.

4.6. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 30.09.2016 kampaania Korraldaja asukohta: Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn

4.8. Kampaania lisainfo telefonil 659 9550 või www.dunker.ee