• Ostukorv on tühi.

REEGLID

Kampaania „Ehtesadu Ti Sento Milano´lt“ ametlikud reeglid

  1. KAMPAANIA

1.1. Kampaania „Ehtesadu Ti Sento Milano´lt“ on kuni 15.12.2017 (kaasa arvatud) Eesti Vabariigis toimuv tarbijamäng.

1.2. Kampaania korraldaja on Dunker Estonia OÜ (edaspidi Korraldaja), aadressil Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn.

  1. OSALEMINE

2.1. Kampaanias osalemiseks mine aadressile www.dunker.ee/chenet (edaspidi Koduleht) ning täida korrektselt kampaanias osaleja kontaktandmete ankeet. Kodulehel andmete sisestamine ja kampaanias osalemine on tasuta. Kõik kampaanias osalemiseks registreerunud näevad vastavasisulist registreerimisteadet peale andmeväljade täitmist kampaania Kodulehel. Korrektselt sisestatud isikuandmed on eelduseks auhinna kättesaamisel.

2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.a

Dunker Estonia OÜ ning selle tütar-ja sidusettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

2.3. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja osta ega tarbida Dunker Estonia OÜ poolt toodetavaid ja/või turustatavaid tooteid.

  1. AUHINNAD

3.1. Kampaania auhindadeks on 5 (viis) Ti Sento Milano kinkekaarti (edaspidi Auhind) väärtuses 100 € (sada eurot).
3.2. Auhindade loosimised toimuvad 18.12.2017
3.3. Kampaania auhindade loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud. Võitjad loosib välja spetsiaalne juhuslikkusel põhinev arvutiprogramm.
3.4. Võitja nimi avaldatakse kampaania kodulehel  www.dunker.ee/chenet hiljemalt loosimisele järgneva tööpäeva jooksul. Võitjat teavitatakse auhinna võitmisest telefoni või e-kirja teel.
3.5. Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust võitja poolt veebilehel www.dunker.ee/chenet olevas ankeedis toodud isikuandmetega.
3.6. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.
3.7. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
3.8. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või on kampaanias osalenud selle reegleid rikkudes või juhul kui Korraldaja ei ole saanud võitjaga kontakti kolme tööpäeva jooksul peale loosimist või kui võitja ei ole auhinda vastu võtnud reeglites määratud aja jooksul on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata ja loosida uus võitja.
3.9. Kampaania auhindu väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel TiSento Milano esinduskauplusest Glanz ja Glamour kuni 31.01.2018.

  1. MUUD TINGIMUSED

4.1. Kampaanias osalejate poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osalejate poolt kampaania perioodil kodulehel www.dunker.ee/chenet ankeeti sisestatud andmete Korraldajale mittetähtaegne kohale jõudmine/kohale jõudmata jäämine; Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mis märgiti võitja poolt kodulehel www.dunker.ee/chenet ankeeti), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Veebilehel www.dunker.ee/chenet ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab Korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

4.3. Veebilehel www.dunker.ee/chenet ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale automaatselt loa kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

4.5. Kampaania mehhaanika rikkumise puhul on korraldajal õigus rikkuja kampaania auhindade loosimisest kõrvale jätta. Mehaanika rikkumine hõlmab kampaanias osalemise tulemuse mõjutamist häkkimise või muu sarnase tegevuse teel.

4.6. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 31.01.2018 kampaania Korraldaja asukohta: Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn

4.8. Kampaania lisainfo telefonil 659 9500 või www.dunker.ee